За нас

„Промишлено и гражданско строителство”(П.Г.С) ООД – Варна е дружество с ограничена отговорност, основано на 02.10.2003 г. в гр. Варна. Основната дейност на „Промишлено и гражданско строителство” ООД - Варна е строителство, реконструкция, ремонт и поддържане на сгради.

Технология

Наши проекти