Офис сграда на ул. Любен Каравелов

Офис сграда находяща се в УПИ II-2 „за офис”, кв. 78 по плана на 3 м.р. / ул. „Л.Каравелов” 4а, гр. Варна. РЗП 2 600 м2, със срок на завършване 20.09.2012 г.

Нашите проекти

Подобни проекти