Складова база Моникс

Складова база и офиси в УПИ III-1005, 1006“ за производствено складова дейност и търговия“ (ПИ 10135.3514.331), кв. 39 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. Завършена м. март 2019 г.

Нашите проекти

Подобни проекти