Нашите услуги

„Промишлено и гражданско строителство“ ООД  Ви предлага комплексно изпълнение на жилищни, търговски, административни и индустриални сгради, инфраструктурно строителство и метални конструкции. При изпълнението на възложените обекти фирмата съблюдава всички изисквания и очаквания на инвеститорите и проектантите, съвременните нормативни изисквания, залага на оптимална организация и професионализъм на своите кадри.

Ние вярваме в изграждането
на дълготрайни бизнес
отношения.

+359 52 510 615
pgs_vn@abv.bg