Цех с. Тополи

Фирмена сграда „Принтекс”, УПИ X-738,379, кв. 7 по плана на с. Тополи, общ. Варна. Завършена през м. юли 2010 г.

Нашите проекти

Подобни проекти