Жилищен комплекс „Терасите“

Жилищен комплекс „Терасите“, находящ се в УПИ VI-67 “за жилищно строителство, обществено обслужване, търговско-складова и безвредно производствена дейност и тр.п.“ / с индендификатор 10135.4019.109/, кв.1, по плана на местност „Терасите“, р-н Вл. Варненчик“ гр. Варна”. РЗП – 4 175 м2

I –  ви етап: Жилищен блок А-1 с бистро и навес; с Акт 16 от м.ноември 2020 г.

II – ри етап: Жилищен блок А-2 с два магазина и фитнес зала; с Акт 16 от м. януари 2021

Нашите проекти

Подобни проекти