Зала за плажен волейбол

Зала за плажен волейбол“ I и II етап със ЗП-775,12 м2 и РЗП-868,47 м2 в УПИ VI-463, кв.20 по плана на Западна промишлена зона, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна. Завършена м. февруари 2019 г.

Нашите проекти

Подобни проекти