Хотелски комплекс Гранд Хил

Реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел, находящ се в УПИ V108 за „Хотелски комплекс“, кв. 18 по ПРЗ на кк. „Златни пясъци“ – подобект хотел Астория Бийч, тяло Б1. Завършен м. април 2018 г.

Нашите проекти

Подобни проекти