Пасарелка

Инженерни съоръжения на обект „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия „Свиленград-турска граница”. Въведено в експлоатация през 10.2012 г.

Нашите проекти

Подобни проекти