Спартак

Жилищна сграда, офиси и магазини” , УПИ 1 – жил. стр. и обезщетяване на собственици от пробива на бул. В.Левски и др. общ. Мероприятия, кв. 595, 5 –ти м.р.” гр. Варна. РЗП -8 400 м2. Завършена на 30.11.2009 г.

Нашите проекти

Подобни проекти